top of page
Systemintegratör för Rockwell Automation

 

Kennedy Automation samarbetar med Rockwell Automation och deras kunder för att finna och implementera lösningar som tillgodoser kundens behov och mer därtill. Vi använder uteslutande Rockwell Automation-produkter och är specialister på Rockwells hård- och mjukvaror.

 

Vi erbjuder ordentligt genomtänkta och pålitliga automationslösningar. Framför allt är vi specialiserade på högriskmiljöer och andra kvalificerade miljöer där GxP och noggrann riskanalys spelar en avgörande roll. Infrastruktur, tillverkningsindustri och läkemedel är våra största verksamhetsområden och vi är inte heller främmande för andra branscher.

 

Vår relation med Rockwell Automation betyder att vi tillsammans med kunden kan skräddarsy en lösning som är flexibel och pålitlig – något vi har gjort med framgång i både stora och små projekt.

 

Vi analyserar självklart även befintliga styrsystem, baserade på Rockwells teknik, för att säkerställa att de fungerar optimalt och vid behov föreslå hur de kan kompletteras och förbättras.

 

Våra specialistområden innefattar:

• Rockwells produkter.

• automationsledning inom processindustri och pharma.

• designdokumentation (GxP).

• prekvalificering av HVAC-system.

HVAC, processmediastyrning, kyl-/frysrum

• prekvalificering av klimatreglerade rum.

• programmering av styrsystem.

• idriftsättning och validering av automationsprojekt.

• SCADA- och Historian inkl. VantagePoint-rapporter.

• produkt- och applikationsutbildning.

bottom of page