Materialtekniskt företag

Projekt: Produktonsrapportering Loggning av batchproduktionsdata från befintliga linjer. Sammansatta VantagePoint-rapporter som visar diagram och tabeller för specifika batchnummer.