Diagnostikföretag

Projekt: OEE-analys i validerad miljö. OEE-analyser och -rapportering från enskild produktionslinje. Omfattande rapporteringkrav inklusive skiftrapporter och avbrottsanalyser.