Större pharmabolag

Övergripande larmhantering i validerad miljö. Tillämpning av senaste Win911-lösning för att tillhandahålla en app-baserad larmlösning. Distribution av mer än 6000 larm på två anläggningar med hjälp av ViewSE som larmsystem.